Ana Konular

 • COVİD-19 PANDEMİSİ VE SAĞLIK ÇALIŞANI SAĞLIĞI

 • AFET, SALGIN GİBİ ACİLK DURUMLARDA SAĞLIK ÇALIŞANI SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR

 • DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURULUŞLARINDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MEVCUT DURUM

 • HASTANE PERSONELLERİNDE, İŞ KAZALARI ve ENFEKSİYON KONTROLÜ, HASTANELERDE KONTAMİNE ENJEKTÖR UCU VE DİĞER KESİCİ DELİCİ ALETLERİN SEBEP OLDUĞU YARALANMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIKLARI VE SEBEPLERİ

 • SAĞLIK PROFESYONELLERİNDE EL YIKAMA BİLİNCİ OLUŞTURMA, HİJYEN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 • İŞ HİJYENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİN’DEKİ ROLÜ

 • ACİL DURUM EYLEM PLANI NASIL OLMALIDIR?

 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN UYGULANMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE YÖNETİMİN ÖNEMİ

 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA (HASTANELER, HEMODİYALİZ MERKEZLERİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ, AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ) RİSK ANALİZLERİ

 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA KİMYASAL VE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME

 • RADYOLOJİ ÜNİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

 • LABORATUVARLARDA ÇALIŞANLARININ MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) KULLANIM DURUMLARI

 • MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

 • AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

 • İŞ KAZALARI, ANALİZİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

 • TESİS GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ

 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ, STRES YÖNETİMİ

 • İŞ YERİ HEKİMLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ ROLÜ, KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 • İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYAN SAĞLIK KURULUŞLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

 • HASTANE TEKNİK BAKIM BİRİMİ İSG FAALİYETLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 • İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ ÖNEMİ

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SAĞLIK PROFESYONELLERİ EĞİTİMİ, ÖNEMİ VE İZLENMESİ

 • İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ

 • HASTALIKLARDAN KORUNMA PRENSİPLERİ VE TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI

 • TÜRKİYE ‘DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE, SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİNİN, KİLİTLEME VE ETİKETLEMENİN ÖNEMİ