Ana Konular

 • Dünyada Ve Türkiye’de Sağlık Kuruluşlarında, Çalışan Sağlığı Ve Güvenliğinde Mevcut Durum
 • Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulanma Sürecinde Karşılaşılan Problemler Ve Çözüm Önerileri
 • İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinde Yönetimin Önemi
 • Sağlık Kuruluşlarında (Hastaneler, Hemodiyaliz Merkezleri, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ) Risk Analizleri
 • Sağlik Kuruluşlarinda Kimyasal Ve Fiziksel Risk Etmenleri
 • Hastane Personellerinde, İş Kazaları Ve Enfeksiyon Kontrolü, Hastanelerde Kontamine Enjektör Ucu Ve Diğer Kesici Delici Aletlerin Sebep Olduğu Yaralanmalarının Önüne Geçmek İçin Alınması Gereken Önlemler
 • Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları Ve Sebepleri
 • Sağlik Profesyonellerinde El Yikama Bilinci Oluşturma, Hijyen Ve Güvenlik Önlemleri
 • Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddeti Önleme
 • Radyoloji Ünitelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları
 • İş Hijyeni İş Sağliği Ve Güvenliğin’deki Rolü
 • Acil Durum Eylem Planı Nasıl Olmalıdır?
 • Laboratuvarlarda Çalışanlarının Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Msds) Kullanım Durumları
 • Meslek Hastaliklarinin Önlenmesinde Ergonominin Önemi
 • İş Sağliği Ve Güvenliği Kurallari Ve Güvenlik Kültürü
 • Avrupa Birliği Ülkelerinde İş Sağliği Ve Güvenliği Uygulamalari
 • Sağlik Sektöründe, Sağlik Ve Güvenlik İşaretlerinin, Kilitleme Ve Etiketlemenin Önemi
 • İş Kazaları, Analizi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Önemi
 • Tesis Güvenliği Ve İş Sağlığı, Güvenliği
 • Sağlik Kuruluşlarinda Psikososyal Risk Etmenleri, Stres Yönetimi
 • İş Yeri Hekimlerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarındaki Rolü, Karşılaştıkları Temel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
 • İsg Yönetim Sistemi Uygulayan Sağlık Kuruluşlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Maliyetlerinin İncelenmesi
 • Hastane Teknik Bakim Birimi İsg Faaliyetleri Ve Güvenlik Tedbirleri
 • İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Uzmanlarının Karşılaştığı Zorluklar Ve Mesleki Sorumluluk Sigortasının Önemi
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sağlık Profesyonelleri Eğitimi, Önemi Ve İzlenmesi
 • İş Sağliği, Güvenliği Ve Atik Yönetimi
 • Hastalıklardan Korunma Prensipleri Ve Tekniklerinin Uygulanması
 • Türkiye ‘ de İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı
 • Sağlik Sektöründe, Sağlik Ve Güvenlik İşaretlerinin, Kilitleme Ve Etiketlemenin Önemi