Kongre Programı

Kongre Programı için Tıklayınız..! 

KONGRE TASLAK PROGRAMI
06 Kasım 2019 --- Çarşamba
13:00
Kayıt
18:30–19:30
Kongre Kayıt ve Hoş Geldiniz Kokteyli
07 Kasım 2019 --- Perşembe
09:30– 10:00
RESMİ AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Koordinatörü, Misafir Profesör; North Carolina-Pembroke Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, TÜRKİYE
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi UMMAN SULTANLIĞI
10:00 – 11:00
Konferans 1 = DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK KURULUŞLARINDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MEVCUT DURUM
Konferans 2 = SAĞLIK KURULUŞLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN UYGULANMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
11:00 – 11:15
Kahve Arası
11:15 - 12:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -1
Oturum 1.1 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE YÖNETİMİN ÖNEMİ
Oturum 1.2; SAĞLIK KURULUŞLARINDA (HASTANELER, HEMODİYALİZ MERKEZLERİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ, AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ) RİSK ANALİZLERİ
Oturum 1.3 SAĞLIK KURULUŞLARINDA KİMYASAL VE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -2
Oturum 2.1 HASTANE PERSONELLERİNDE, İŞ KAZALARI ve HASTANELERDE KONTAMİNE ENJEKTÖR UCU VE DİĞER KESİCİ DELİCİ ALETLERİN SEBEP OLDUĞU YARALANMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Oturum 2.2 SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEK HASTALIKLARI VE SEBEPLERİ
Oturum 2.3 SAĞLIK PROFESYONELLERİNDE EL YIKAMA BİLİNCİ OLUŞTURMA, HİJYEN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
15:00 –15:15
Kahve Arası
15:15 – 16:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -3
Oturum 3.1 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME
Oturum 3.2 RADYOLOJİ ÜNİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Oturum 3.3 İŞ HİJYENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİN’DEKİ ROLÜ
16:30 - 17:15
Konferans 3 = SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜ,
17:15 - 18:15
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -4
Oturum 4.1 ACİL DURUM EYLEM PLANI NASIL OLMALIDIR?
Oturum 4.2 LABORATUVARLARDA ÇALIŞANLARININ MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) KULLANIM DURUMLARI
Oturum 4.3 MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ
08 Kasım 2019 --- Cuma
09:30– 10:30
Konferans 4 = İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ
10:30 – 11:00
Kahve Arası
11:00 – 12:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -5
Oturum 5.1 İŞ KAZALARI, ANALİZİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Oturum 5.2 TESİS GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ
Oturum 5.3 SAĞLIK KURULUŞLARINDA PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ, STRES YÖNETİMİ
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:15
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -6
Oturum 6.1 İŞ YERİ HEKİMLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ ROLÜ, KARŞILAŞTIKLARI TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Oturum 6.2 İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYAN SAĞLIK KURULUŞLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALİYETLERİNİN İNCELENMESİ
Oturum 6.3 HASTANE TEKNİK BAKIM BİRİMİ İSG FAALİYETLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
15:15 – 15:30
Kahve Arası
15:30 – 16:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -7
Oturum 7.1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ ÖNEMİ
Oturum 7.2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE SAĞLIK PROFESYONELLERİ EĞİTİMİ, ÖNEMİ VE İZLENMESİ
Oturum 7.3 İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ
16:30-17:30
Konferans 5 = AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
09 Nisan 2019 --- Cumartesi
10:00– 11:00
Konferans 6 = İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI
11:00 – 12:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -8
Oturum 8.1 HASTALIKLARDAN KORUNMA PRENSİPLERİ VE TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI
Oturum 8.2 TÜRKİYE ‘DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
Oturum 8.3 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE, SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİNİN, KİLİTLEME VE ETİKETLEMENİN ÖNEMİ
12:00-13:00
KAPANIŞ OTURUMU
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Koordinatörü, Misafir Profesör; North Carolina-Pembroke Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, TÜRKİYE
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI, Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi, UMMAN SULTANLIĞI