Kongre Taslak Programı

16 Aralık 2020 --- Çarşamba
13:00
Kayıt
14:00-17:30
ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ KURSU Eğitmen= Dr. Öğr. Üyesi Ali ARSLANOĞLU
18:30–19:30
Kongre Kayıt ve Hoş Geldiniz Kokteyli
17 Aralık 2020 --- Perşembe
09:30 – 10:00
RESMİ AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI
Konuşmacılar
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Koordinatörü, Misafir Profesör;  North Carolina-Pembroke Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, TÜRKİYE
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI, Kongre Eş- Başkanı Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi  Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi UMMAN SULTANLIĞI
10:00 – 11:00
Konferans 1 =COVID-19 Pandemi Sürecinde Dünyada Ve Türkiye’de Sağlık Kuruluşlarında, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Konferans 2 = COVID-19 Pandemisinin Bize Öğrettikleri
11:00 – 11:15
Kahve Arası
11:15 - 12:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -1
Oturum 1.1         İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinde Yönetimin Önemi
Oturum 1.2;        Sağlık Kuruluşlarında (Hastaneler, Hemodiyaliz Merkezleri, Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı
                              Merkezleri) - Risk Analizleri
Oturum 1.3         Sağlık Kuruluşlarında Kimyasal Ve Fiziksel Risk Etmenleri
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -2
Oturum 2.1          Hastane Personellerinde, İş Kazaları Ve Hastanelerde Kontamine Enjektör Ucu Ve Diğer Kesici Delici Aletlerin
                               Sebep Olduğu,  Yaralanmalarının Önüne Geçmek İçin Alınması Gereken Önlemler
Oturum 2.2          Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalıkları Ve Sebepleri
Oturum 2.3          Sağlık  Profesyonellerinde  El Yıkama Bilinci Oluşturma, Hijyen Ve Güvenlik Önlemleri
15:00 – 15:15
Kahve Arası
15:15 – 16:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -3
Oturum 3.1          Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddeti Önleme
Oturum 3.2          Radyoloji Ünitelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları
Oturum 3.3          İş Hijyeni İş Sağlığı Ve Güvenliğin’ deki Rolü
16:30 - 17:15
Konferans  3 = Sağlık Kuruluşlarında Biyolojik  Risk Faktörleri Ve Enfeksiyon Kontrolü,
17:15-18:15
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -4
Oturum 4.1          Acil Durum Eylem Planı Nasıl Olmalıdır?
Oturum 4.2          Laboratuvarlarda Çalışanlarının Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Msds) Kullanım Durumları
Oturum 4.3          Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Ergonominin Önemi
21:00-22:30
SAĞLIKTA İLETİŞİM KURSU Eğitmen= Dr. Gökhan ÜRKMEZ
18 Aralık 2020 --- Cuma
09:30 – 10:30
Konferans 4 =  İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları Ve Güvenlik Kültürü
10:30 – 11:00
Kahve Arası
11:00 – 12:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -5
Oturum 5.1          İş Kazaları, Analizi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Önemi
Oturum 5.2          Tesis Güvenliği ve İş Sağlığı, Güvenliği
Oturum 5.3          Sağlık Kuruluşlarında Psikososyal Risk Etmenleri, Stres Yönetimi
12:30 – 14:00
Öğle Yemeği
14:00 – 15:15
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -6
Oturum 6.1         İş Yeri Hekimlerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarındaki Rolü, Karşılaştıkları Temel Sorunlar Ve Çözüm
                             Önerileri
Oturum 6.2         İSG Yönetim Sistemi Uygulayan Sağlık Kuruluşlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Maliyetlerinin İncelenmesi
Oturum 6.3         Hastane Teknik Bakım Birimi İsg Faaliyetleri Ve Güvenlik Tedbirleri
15:15 – 15:30
Kahve Arası
15:30 – 16:30
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -7
Oturum 7.1          İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Uzmanlarının Karşılaştığı Zorluklar Ve Mesleki Sorumluluk Sigortasının Önemi
Oturum 7.2          İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sağlık Profesyonelleri Eğitimi, Önemi Ve İzlenmesi
Oturum 7.3          İş Sağlığı, Güvenliği Ve Atık Yönetimi
16:30-17:30
Konferans 5 = Avrupa Birliği Ülkelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları
19 Aralık 2020 --- Cumartesi
10:00– 11:00
Konferans 6 = İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Ve Sağlıkta Kalite Standartları
11:00 – 12:00
Eş Zamanlı Çalıştay ve Sözlü Sunumlar -8
Oturum 8.1          Hastalıklardan Korunma Prensipleri Ve Tekniklerinin Uygulanması
Oturum 8.2         Türkiye ‘ de İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı
Oturum 8.3          Sağlık Sektöründe, Sağlık Ve Güvenlik İşaretlerinin, Kilitleme Ve Etiketlemenin Önemi
12:00-13:00
KAPANIŞ OTURUMU
 
Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Bağlı Sağlık ve Eğitim Kuruluşları Kalite Koordinatörü, Misafir Profesör; North Carolina-Pembroke Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, TÜRKİYE
Prof. Dr. Rashid bin KHALFAN AL ABRI, Kongre Eş-Başkanı Dünya Sağlık Örgütü, Kalite ve Hasta Güvenliği İşbirliği Merkezi  Başkanı, Sultan Qaboos Üniversitesi UMMAN SULTANLIĞI