Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
10 Ekim 2019
Bildiri Kabul İlanı
21 Ekim 2019
Kongre Tam Program İlanı
25 Ekim 2019
Kongre Kayıt Son Tarih
6 Kasım 2019